پایان نامه ارشد

تحقیق پایان نامه حسابداری:تهیه گزارش امکان سنجی حسابرسی کامپیوتری در محیط حسابرسی

عنوان کامل پایان نامه :  موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران قسمتی از متن پایان نامه : . 1 پردازش اطلاعات آزمایشی دقت و صحت اطلاعات فایل ها و پردازش برنامه ها را ادامه مطلب…

By 92, ago